Výměna prasklého skla u smartphonu Samsung Galaxy S9 je možná


Také jste si vÅ¡imli, jak klesla cena mobilních tlaÄítkových telefonů bez operaÄního systému? Mnozí pamÄ›tníci pamatují kupříkladu známé a oblíbené Nokie 5110, které se úspěšnÄ› prodávaly zhruba na pÅ™elomu milénia, a jejichž cena se pohybovala kolem 10 tisíc korun. Dnes pořídíte tlaÄítkový telefon pro seniory za pár stovek a nikdo z vás se nepozastaví nad tím, jak úžasný přístroj to je.

mobil na stole

Sledovat technický pokrok v Äase je pouÄné i zábavné, ovÅ¡em my jsme dnes v podobné situaci, jako byli lidé pÅ™ed dvaceti lety. Dnes se opÄ›t prodávají výrobky v podobných cenových relacích, jako ta zmiňovaná „Nokia“, které toho sice umí mnohem víc, ale není to zadarmo. Investice do smartphonu znaÄky Samsung Galaxy S9 patří k tÄ›m rozumnÄ›jším, tento typ vykazuje dobrý pomÄ›r ceny a výkonu, ovÅ¡em, do té doby, dokud nám nespadne na zem a nepraskne krycí Äelní sklo.

mobil v ruce

Pokud je v pořádku dotykový displej a poÅ¡kodí se pouze sklíÄko, je to jistá výhra, neboÅ¥ je u tohoto mobilu možné vymÄ›nit tento komponent a zachovat původní displej. Máte-li ovÅ¡em v úmyslu zkusit to provést „doma na koleně“, nedopadne to dobÅ™e. RadÄ›ji se do toho vůbec nepouÅ¡tÄ›jte, vyžaduje to pÅ™esný a precizní pracovní postup a potÅ™ebné vybavení.

VýmÄ›na skla pro Samsung S9 je pro zkuÅ¡ené servisní techniky rutinní záležitostí, za svou práci ruÄí a získáte zcela nový originální díl od výrobce Samsung. Byla by tedy Å¡koda ne zrovna levný Å¡piÄkový smartphone vyhodit a kupovat za podobnou cenu nový. NehledÄ› na stahování dat a opÄ›tovné instalace aplikací, na které jste zvyklí.

Na závÄ›r bychom vás rádi upozornili, že kromÄ› skla je možné mÄ›nit i dotykový displej za nový, vždy záleží na rozsahu poÅ¡kození telefonu a vaÅ¡em zájmu, zda opravit stávající přístroj, nebo radÄ›ji investovat do nového – stejného Äi jiného modelu. Podstatné pro vás je vÄ›dÄ›t, že typ Galaxy S9 (i jiné typy smartphonů) lze tímto způsobem opravit, a že ta možnost skuteÄnÄ› existuje.