Čistý bazén s čističem Super A

Horké léto a s ním spojené prázdniny, voda, drinky, grilovačky, výlety, prostě krásný čas. Oddych v bazénu je u mnohých prioritní aktivitou. Jak ale udržet bazén v čistotě? Mnozí používají na vyčištění bazénu takzvaný chlorshock, který není vskutku tak zdravým a hlavně nejjednodušším řešením. Zajisté se dá také vyčistit bez chemikálií a to pomocí jistých suspenzí. Co ale odstraní perfektně větší nečistoty? Směs s kyselinou citronovou, tzv. čistič Super A 1l, který nevyčistí pouze bazénové povrchy a plasty obecně, ale také keramiku a korozně odolné kovy. Jedná se o stabilní a čirou kapalinu bez zápachu, která kromě kyselin obsahuje také tenzidy (tzn. látky, které snižují povrchové napětí rozpouštědla (H2O) a usnadňují tím pádem rozpouštění nečistot). Jestliže tato směs nevyčistí danou nečistotu, není potřeba si zoufat. Stačí nanést koncentrovanější přípravek pomocí houbičky. Pochopitelně, z důvodu zdravotních potíží, je nutné ošetřené místo bazénu opláchnout proudem vody.

Léto u bazénu

Jak již bylo řečeno, dávkování je na základě velikosti znečištění. Běžně stačí použít přípravek čistič Super A v poměru 1:2, jedná-li se však o větší nečistoty, je možné i dávkování 1:40 (dbejte však na používání ochranných pomůcek při manipulaci – gumové rukavice, přilehlé brýle na oči či pracovní oděv).

Čistící pomůcky

Vzhledem k tomu, že se jedná o práci s chemikálií, není možné vyloučit zdravotní potíže. Většinou se však jedná pouze o podráždění buďto dýchacích cest (postačí vyjít na čerstvý vzduch, popřípadě vypláchnout dutiny vodou), očí (je nutné vyndat čočky a vyplachovat vodou minimálně 15 minut) či pokožky (důležité je sejmout kontaminovaný oděv a opláchnout vodou). I přes uvedenou první pomoc je však nutné vyhledat lékařskou pomoc. Kapalina tohoto typu po zapálení hoří, v žádném případě ale na uhašení nepoužívejte vodu, ale místo ní hasicí pěnu či prášek!