HIV pozitivní dárce spermatu

Na Novém Zélandu se otevřela první spermabanka na světě, která přijímá sperma od HIV pozitivních dárců. Projekt byl nazván „Sperm Positive,“ tedy Pozitivní sperma. Skrze tento projekt se mohou hlásit dárci spermatu, kteří skutečně jsou HIV pozitivní, tedy technicky vzato.

Jehla a léky

HIV je nemoc, která choroba, které je nevyléčitelná a přenáší se přes krev nebo pohlavní styk. Nemoc je v současné době nevyléčitelná a způsobuje zásadní oslabení imunitního systému, který potom snadno podlehne běžným chorobám a je náchylnější i vůči některým typům rakoviny. V dnešní době sice není vyléčitelná, ale je léčitelná.

Léčba probíhá skrze antivirotka, která pomáhají kontrolovat nemoc a dokonce zabraňují přenosu na druhé. Dokáží dostat hodnoty koncentrace viru v krvi i spermatu pod detekovatelnou úroveň. To znamená, že pokud by šel úspěšně léčený člověk na testy na HIV, tak jej jako HIV pozitivního nezaznamenají. I přes to však zůstává HIV pozitivním. Pokud by s léčbou přestal, tak by se nemoc opět projevila. Pokud však poctivě užívá daná antivirotika a jeho hladina viru je pod detekovatelnou úrovní, tak prakticky není možný její přenos na druhou osobu. Muž, který je HIV pozitivní se tak může v klidu stát otcem, aniž by ohrozil nemocí partnerku nebo budoucí dítě.
Miminko s dudlíkem

Právě na tento fakt chtěla upozornit novozélandská spermabanka. Spermabanka ujišťuje, že bude fungovat zcela běžně. Bude spojovat vhodné dárce s vhodnými příjemci s tím, že příjemce bude jednoznačně informovat, že sperma je od HIV pozitivního dárce, samozřejmě s příslušným vysvětlením. Dávají si za úkol upozornit na stigmata, která se mnohdy HIV pozitivním jedincům přisuzují, ačkoliv velmi často mohou vést zcela normální a dlouhý život. Jejich heslem je: Mohou přenést dál jejich oči, jejich vlasy nebo typický úsměv, ale nemohou přenést HIV.